Als je vanaf de A28 Zeist binnenrijdt, passeer je langs de Boulevard een groot aantal lantaarnpalen. Aan bijna elke lantaarnpaal is een billboard met een reclameboodschap te vinden. Opvallend is dat vrijwel elke reclameboodschap verwijst naar het thema du...

Lees verder op BouwKennisBlog »

25 Facebook shares 25 0 Twitter shares 0 62
BouwKennisBlog

‘Ze zijn om zeep’. Dat werd gezegd van expedities die zeep gingen halen, maar vanwege piraterij niet terugkwamen. Als mensen zich afvroegen waar ze bleven, zei men: ‘ze zijn om zeep’. Dat kun je ook zeggen van veel bouwinitiatieven, die me...

Lees verder op BouwKennisBlog »

4 Facebook shares 4 0 Twitter shares 0 57
BouwKennisBlog

Hoe kunnen we gebouwen ontwerpen waarin goede condities geschapen zijn voor een optimaal beheer? Hoe kunnen we in de ontwerpfase de kosten van de beheerfase reduceren? Hoe kan in het ontwerp een verlaging van de energiekosten bereikt worden? Hoe kunnen we...

Lees verder op BouwKennisBlog »

0 Facebook shares 0 0 Twitter shares 0 29
BouwKennisBlog

Small is beautiful. Dit motto leidde in de jaren ‘70 van de 20e eeuw tot een visie op veel facetten van het leven. Deze visie lijkt een eigentijdse uitwerking te krijgen in een nieuwe beweging op woongebied. Tiny Houses zijn een hot item. Het gaat [R...

Lees verder op BouwKennisBlog »

7 Facebook shares 7 0 Twitter shares 0 29
BouwKennisBlog

Eén bouwkeet. Twee bouwketen. Bouwketen is niet alleen het meervoud van bouwkeet, maar ook een aanduiding van het samenspel van alle soorten bedrijven, die samen de bouwketen vormen. De bouwketen is dan te zien als een ketting van diverse schakels, die a...

Lees verder op BouwKennisBlog »

0 Facebook shares 0 0 Twitter shares 0 27
BouwKennisBlog

Burgers en consumenten hebben verschillende opvattingen over duurzaamheid. Producenten van ecologisch verantwoorde producten hebben dit al langer onderkend. Bouwers van woningen hebben ook met deze dubbelhartigheid van doen. Bij de gebiedsontwikkeling van...

Lees verder op BouwKennisBlog »

0 Facebook shares 0 0 Twitter shares 0 20
BouwKennisBlog

Ketensamenwerking is hot. De recente promotie van Dr. Marcel Noordhuis bij Universiteit Nijenrode is een uiting van een beweging, die vele bedrijven in de bouwkolom raakt. Geraakt of gekraakt, dat is de vraag. Uit het onderzoek van de promovendus blijkt d...

Lees verder op BouwKennisBlog »

2 Facebook shares 2 0 Twitter shares 0 15
BouwKennisBlog

Nul Op de Meter (NOM), Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN), Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), Stroomversnelling, Passief Bouwen en Active House. In de achterliggende jaren zijn er uit verschillende hoeken initiatieven genomen om het energieverbr...

Lees verder op BouwKennisBlog »

0 Facebook shares 0 15 Twitter shares 15 15
BouwKennisBlog

“Ik word er kriegel van”, zo sprak de Directeur Projectontwikkeling van een woningcorporatie in het westen van het land. “Het Bouwbesluit bevat nog altijd veel te gedetailleerde regels. Het gemeentebestuur stelt aanvullende eisen. Er is ook nog een...

Lees verder op BouwKennisBlog »

2 Facebook shares 2 0 Twitter shares 0 14
BouwKennisBlog

Een platte bouwtekening geeft een vlak beeld van een bouwproject. Er is veel verbeeldingskracht nodig om met zo’n technische tekening een goed beeld te krijgen van een te bouwen of te renoveren huis, kantoor of bedrijfspand. Bouwtekeningen worden doorga...

Lees verder op BouwKennisBlog »

0 Facebook shares 0 0 Twitter shares 0 13
BouwKennisBlog
Aangeboden door: https://hjwebdevelopment.nl/