De afgelopen jaren is er sprake van een terugkerende discussie over het gebruik van slimme algoritmen om met name inkomensfraude op te sporen. Verschillende gemeenten maken bijvoorbeeld gebruik van dergelijke algoritmen om bijstandsfraude op te spore...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 5 Twitter shares 5 5
DutchCowboys

In mijn essay Inzichten in het hoe en waarom van ons succesvol bewustzijn heb ik een hypothese betrokken met betrekking tot de aard van ons bewustzijn. Ik hypothetiseer daarin dat ons bewustzijn een interne brein-terugkoppeling of brein-manifestatie...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 4 Twitter shares 4 4
DutchCowboys

Hoewel we langzamerhand richting een COVID-19 vaccinatiegraad van 85 of misschien zelfs wel 90 procent opstomen, betekent dit dat er nog altijd tegen 10 procent ongevaccineerden rondlopen. Afgezien van diegenen die om gegronde medische redenen niet g...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 4 Twitter shares 4 4
DutchCowboys

De Fieldlab Evenementen zijn inmiddels in volle gang. Dit betreft een initiatief van de evenementenbranche en zij worden daarin ondersteund door de overheid. Doelstelling van deze zgn. coronaproof evenementen is om te onderzoeken hoe er in de nabije...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 4 Twitter shares 4 4
DutchCowboys

Dat het Britse koninklijk huis sommige van zijn waarden lijkt te ontlenen aan de koloniale geschiedenis van het Britse rijk werd de afgelopen tijd weer even pijnlijk duidelijk. Waar het koloniale verleden naar de huidige maatschappelijke maatstaven e...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 4 Twitter shares 4 4
DutchCowboys

Het consumentenrecht biedt consumenten regels die de rechten en de plichten van consumenten binnen het handelsverkeer vastleggen. Hierdoor zijn consumenten in beginsel beschermd tegen willekeur en ondermaatse dienstverlening door aanbieders van produ...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 4 Twitter shares 4 4
DutchCowboys

In dit artikel tracht ik de toenemende vaccinatieweerstand gedurende de afgelopen drie á vier decennia binnen een semi-evolutionair kader te plaatsen. De rol van sociale media acht ik daarin volstrekt ondergeschikt aan de drijvende kracht achter dez...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 4 Twitter shares 4 4
DutchCowboys

De media berichten met enige regelmaat over betrokkenen bij complotdenken, extreem conservatisme, extremisme of extreem geweld. Extremisme vormt daarbij een van de meest tot de verbeelding sprekende bedreigingen van onze democratische rechtsorde. All...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 3 Twitter shares 3 3
DutchCowboys

In de marge van de ontwikkeling van mijn essay Inzichten in het hoe en waarom van ons succesvol bewustzijn heb ik diverse bewustzijnstheorieën van derden vergeleken met die van mijzelf. Met name om mijzelf ervan te kunnen overtuigen dat mijn bewustz...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 3 Twitter shares 3 3
DutchCowboys

Normaal gesproken ben ik er niet de persoon naar om te schrijven over de brede gevolgen van politiek falen. Liever richt ik mij op meer feitelijke onderwerpen, al dan niet met een politieke boodschap, in plaats van op een bloemlezing van wat er allem...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 3 Twitter shares 3 3
DutchCowboys
Aangeboden door: https://hjwebdevelopment.nl/