De afgelopen jaren is er sprake van een terugkerende discussie over het gebruik van slimme algoritmen om met name inkomensfraude op te sporen. Verschillende gemeenten maken bijvoorbeeld gebruik van dergelijke algoritmen om bijstandsfraude op te spore...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 5 Twitter shares 5 5
DutchCowboys

In mijn essay Inzichten in het hoe en waarom van ons succesvol bewustzijn heb ik een hypothese betrokken met betrekking tot de aard van ons bewustzijn. Ik hypothetiseer daarin dat ons bewustzijn een interne brein-terugkoppeling of brein-manifestatie...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 4 Twitter shares 4 4
DutchCowboys

De Fieldlab Evenementen zijn inmiddels in volle gang. Dit betreft een initiatief van de evenementenbranche en zij worden daarin ondersteund door de overheid. Doelstelling van deze zgn. coronaproof evenementen is om te onderzoeken hoe er in de nabije...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 4 Twitter shares 4 4
DutchCowboys

Dat het Britse koninklijk huis sommige van zijn waarden lijkt te ontlenen aan de koloniale geschiedenis van het Britse rijk werd de afgelopen tijd weer even pijnlijk duidelijk. Waar het koloniale verleden naar de huidige maatschappelijke maatstaven e...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 4 Twitter shares 4 4
DutchCowboys

Het consumentenrecht biedt consumenten regels die de rechten en de plichten van consumenten binnen het handelsverkeer vastleggen. Hierdoor zijn consumenten in beginsel beschermd tegen willekeur en ondermaatse dienstverlening door aanbieders van produ...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 4 Twitter shares 4 4
DutchCowboys

In de marge van de ontwikkeling van mijn essay Inzichten in het hoe en waarom van ons succesvol bewustzijn heb ik diverse bewustzijnstheorieën van derden vergeleken met die van mijzelf. Met name om mijzelf ervan te kunnen overtuigen dat mijn bewustz...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 3 Twitter shares 3 3
DutchCowboys

Normaal gesproken ben ik er niet de persoon naar om te schrijven over de brede gevolgen van politiek falen. Liever richt ik mij op meer feitelijke onderwerpen, al dan niet met een politieke boodschap, in plaats van op een bloemlezing van wat er allem...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 3 Twitter shares 3 3
DutchCowboys

Uit bijgaand artikel komt het beeld naar voren dat de wereldwijde financiële markten nog steeds dansen op een vulkaan. De lichte ontvlambaarheid van de financiële markten zal ik hieronder inzichtelijk maken voor niet-economen. Dit doe ik aan de han...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 3 Twitter shares 3 3
DutchCowboys

Jij als bovengemiddeld chauffeur houdt wel van lekker opschieten, niet? Maar minimaal een paar keer per week rijdt er opeens zo'n irritante dul voor je die jouw gevoel van opschieten duidelijk niet deelt. Wat kun je in zo'n geval anders dan subtiel d...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 2 Twitter shares 2 2
DutchCowboys

Terwijl het begin van het einde van de coronacrisis in zicht lijkt, tekent zich er een tweedeling binnen de samenleving af van enerzijds een ruime meerderheid die zegt zich te willen laten vaccineren en van anderzijds een substantiële minderheid die...

Lees verder op DutchCowboys »

0 Facebook shares 0 1 Twitter shares 1 1
DutchCowboys
Aangeboden door: https://hjwebdevelopment.nl/