Klant centraal, gebruiker centraal, burger centraal, cliënt centraal, patiënt centraal, student centraal. Iedereen centraal! Ik heb de artikelen allemaal de revue zien passeren, maar hoe kan je online goed invulling geven aan dit principe? In dit artike...

Lees verder op Frankwatching »

70 Facebook shares 70 0 Twitter shares 0 414
Frankwatching

Werkloosheid, inefficiënte zorg, eenzaamheid onder ouderen en jongeren, onderwijsachterstand, individualisering… Het zijn slechts enkele van de maatschappelijke vraagstukken die onze aandacht verdienen. En niet alleen rond de feestdagen! Ik ben er...

Lees verder op Frankwatching »

53 Facebook shares 53 0 Twitter shares 0 276
Frankwatching

Organisaties in de verpleging & verzorging hebben te maken met een turbulente en continu veranderende omgeving. Door vergrijzing, bezuinigingen en gebrek aan gekwalificeerd personeel vindt er een......

Lees verder op Frankwatching »

15 Facebook shares 15 118 Twitter shares 118 159
Frankwatching

In het ingewikkelde online spectrum van ontelbare websites, social media, themaspecifieke fora, ‘mijn-omgevingen’ en intranetten geeft een strategie duidelijke richting en houvast aan je online......

Lees verder op Frankwatching »

30 Facebook shares 30 0 Twitter shares 0 131
Frankwatching

Hoe krijgen ziekenhuizen en zorgorganisaties nieuwe patiënten en cliënten? In een tijd van toenemende concurrentie en marktwerking, waarbij – kritische – consumenten zelfstandig zorg kunnen en mogen inkopen, is dat best een uitdaging voor z...

Lees verder op Frankwatching »

38 Facebook shares 38 0 Twitter shares 0 130
Frankwatching

Wees niet bang, in dit artikel tref je niet de zoveelste opsomming van feiten en cijfers aan die het explosieve gebruik van tablets en smartphones onderstrepen. We weten nu allemaal wel dat het (heel) hard gaat. Veel organisaties vragen zich gelukkig niet...

Lees verder op Frankwatching »

22 Facebook shares 22 0 Twitter shares 0 55
Frankwatching

Hoe kunnen we de kwetsbare medemens beter ondersteunen door het geven van persoonlijke digitale aandacht? De tijd vliegt: drie jaar geleden schreef ik voor het eerst over nut en noodzaak van digitale sociale innovatie. En hoe we daardoor maatschappelijke...

Lees verder op Frankwatching »

0 Facebook shares 0 52 Twitter shares 52 52
Frankwatching

Zorgaanbieders hebben te maken met grote uitdagingen. Een daarvan is de vraag hoe je je cliënten aan je bindt. “Spaar nu zegels voor een extra paar steunkousen!” Voor dit soort aanbiedingen of spaaracties zal een zorgconsument niet snel warmlopen...

Lees verder op Frankwatching »

10 Facebook shares 10 0 Twitter shares 0 35
Frankwatching

Gemeenten zoeken vanwege veranderende wetgeving en decentralisatie naar manieren om inwoners zo goed mogelijk te informeren over belangrijke voorzieningen en regelingen. Deventer, Enschede, Groningen en Zwolle focussen zich op de relatie met de burgers en...

Lees verder op Frankwatching »

0 Facebook shares 0 33 Twitter shares 33 33
Frankwatching

De zorg- en welzijnsmarkt moet innoveren om eenzame ouderen beter te ondersteunen, te coachen, te motiveren en te activeren. In dit artikel lees je hoe we sociaal isolement bij ouderen te lijf kunnen gaan en wat hierin de rol is van digitale technologi...

Lees verder op Frankwatching »

0 Facebook shares 0 0 Twitter shares 0 0
Frankwatching
Aangeboden door: https://hjwebdevelopment.nl/